Intensywny kurs technik manualnych

Kurs skierowany jest do kandydatów na kierunek techniki dentystyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi lub innych uczelniach.
Kurs stanowi solidne przygotowanie do manualnego egzaminu wstępnego na wyżej wymieniony kierunek. Uczestnicy zajęć, pod okiem eksperta, zdobywają praktyczne umiejętności, które pozwalają im na poznanie specyfiki przyszłego zawodu. Wiadomo bowiem, że do usystematyzowania wiedzy teoretycznej, niezbędny jest ciągły trening.

Kurs prowadzony jest przez absolwenta z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i składa się z 27 godzin praktycznych zajęć, które obejmują:

– rysunek (technika: ołówek),

– rzeźbę (materiał: plastelina/glina).

Program kursu:

Kurs technik manualnych to cykl spotkań mających na celu przygotowanie kandydata do egzaminu wstępnego tj. testu zdolności manualnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Kurs obejmuje ćwiczenia z zakresu modelowania obiektu w plastelinie oraz odręcznego rysunku. Istotą ćwiczeń będzie jak najbardziej precyzyjne odwzorowanie formy, konstrukcji oraz w przypadku rysunku, perspektywy obserwowanego obiektu w skali 1:1. Obiekty na podstawie, których kandydat będzie wykonywał dzieło zostaną przygotowane przez organizatora.

Kurs będzie obejmował 1 grupę max. 12 osób. Spotkania będą się odbywały 2x w tygodniu po 3 h z podziałem po 1,5 h na rysunek i modelowanie. Kurs zakończy się 3 godzinnym próbnym egzaminem wstępnym bez możliwości konsultowania prac z prowadzącym.

Profil kandydata:

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę – doświadczenie z zakresu rysunku konstrukcyjnego oraz modelowania formy przestrzennej. Kandydat podczas kursu powinien mieć własne podstawowe narzędzia do modelowania precyzyjnego lub swoje ulubione jeśli takie posiada i jeden nóż – szpatułkę do smarowania masła. Zabrania się korzystania z narzędzi pomiarowych tj: linijka, ekierka, suwmiarka, cyrkiel itp. W przypadku rysunku kandydat powinien mieć własne ołówki o miękkości od 4B do HB, gumkę do ścierania oraz temperówkę.

Terminy zajęć:

5.06; 7.06; 12.06; 14.06; 19.06; 21.06; 26.06; 28.06; 29.06

Zajęcia odbywać będą się w godzinach 17:00 – 20:00.

Budynek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi plac Hallera 1 (II piętro, pokój 238)

 

 

 

 

Prowadzący zajęcia

Zakres kursu

rysunek (technika: ołówek) i rzeźba (materiał: plastelina/glina)

Przedmioty

---

Poziom

---

Czas trwania

27 godzin

Zajęcia

manualne

Wielkość grupy

12 osób

Rozpoczęcie

5 czerwca 2023

Zakończenie

29 czerwca 2023

Miejsce

pl. Hallera 1

Cena kursu

750 zł brutto