Zgłoszenie – kurs „Intensywny kurs technik manualnych”

Limit miejsc został wyczerpany. Dziękujemy za zainteresowanie! W przypadku zwolnienia miejsc zapisy zostaną wznowione.