Zgłoszenie – kurs „Intensywny kurs technik manualnych”

Zgłoszenia kandydatów dokonać można mailowo na adres – kursy@fumed.pl

Zgłoszenie zawierać powinno – Imię i nazwisko uczestnika kursu; Date urodzenia uczestnika kursu; Numer telefonu uczestnika kursu; Adres mailowy uczestnika kursu

Liczba miejsc ściśle ograniczona (12 miejsc). O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność wpłat!
Cena kursu – 750 złotych.

Dane do przelewu:

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

pl. gen. J. Hallera 1, 90-647 Łódź

Numer konta: 55 1050 1461 1000 0023 5850 4757

W tytule przelewu prosimy podać – „Imię i nazwisko uczestnika kursu; Opłata za kurs technik manualnych”