Zgłoszenie – kurs „Ultrasonografia w pomocy przedszpitalnej oraz wczesnoszpitalnej”

Limit miejsc został wyczerpany. Dziękujemy za zainteresowanie! W przypadku zwolnienia miejsc zapisy zostaną wznowione.