Zgłoszenie – kurs „Ultrasonografia w pomocy przedszpitalnej oraz wczesnoszpitalnej”