Zgłoszenie – Kurs maturalny – roczny – chemia rozszerzona

Limit miejsc został wyczerpany. Dziękujemy za zainteresowanie! W przypadku zwolnienia miejsc zapisy zostaną wznowione.