Zgłoszenie – Kurs maturalny – roczny – chemia rozszerzona

Limit miejsc został wyczerpany. Dziękujemy za zainteresowanie! W przypadku zwolnienia miejsc zapisy zostaną wznowione.

Aby zapisać się na listę rezerwową, prosimy o przesłanie informacji o chęci udziału w kursie na adres: sandra.kundera@fumed.pl