Kursy przygotowawcze – matematyka, biologia, chemia organiczna

Kursy przygotowawcze skierowane są do kandydatów i osób przyjętych na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na kierunkach: farmacja, lekarski, lekarsko – dentystyczny i analityka medyczna. Na kursy składają się  trzy osobne cykle szkoleń, z których każdy kandydat może wybrać interesujący go przedmiot lub przedmioty z poniższej listy:

  • Kurs z matematyki (24 godziny)
  • Kurs z biologii (24 godziny)
  • Kurs z chemii organicznej (24 godziny)

Celem kursów jest uzupełnienie, uporządkowanie i wzbogacenie wiedzy oraz umiejętności kandydatów i osób przyjętych na I rok studiów w zakresie matematyki, biologii i chemii organicznej.

Kursy są doskonałym sposobem na usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz na uzupełnienie wszelkich braków i zaległości powstałych we wcześniejszych etapach kształcenia.

Oferta kursów przygotowawczych skierowana jest do osób, które pragną bez problemu sprostać wymaganiom stawianym im w kolejnych etapach procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a co za tym idzie – kontynuować i z sukcesem ukończyć studia. Uczestnik kursu może wybrać dowolną ilość kursów.

Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich według przygotowanych przez nich programów, wzbogacone o niezbędne materiały dydaktyczne oraz propozycje publikacji pomocnych w nauce.

Uczestnictwo w kursie stwarza okazję do zapoznania się z systemem nauczania na studiach, oswojenia ze środowiskiem akademickim oraz skorzystania z zaplecza dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W kursie/ach mogą uczestniczyć kandydaci oraz osoby, które zostały przyjęte na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w szczególności na kierunki: farmacja, lekarski, lekarsko – dentystyczny oraz analityka medyczna.

Czas trwania
Kursy przygotowawcze realizowane są od 10 września do 27 września 2018r.
Zajęcia z każdego z przedmiotów odbywają się 3 razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe.

Harmonogram
Dokładny harmonogram zostanie umieszczony wkrótce.

 

Zakres kursu

Uzupełnienie, uporządkowanie i wzbogacenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie matematyki, biologii i chemii organicznej, które wykorzystywane będą w kolejnych etapach procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Przedmioty

matematyka, biologia, chemia organiczna

Czas trwania

matematyka – 24 godziny, biologia – 24 godziny, chemia organiczna – 24 godziny

Zajęcia

matematyka – 3 razy w tygodniu po 3 godziny, biologia – 3 razy w tygodniu po 3 godziny, chemia organiczna – 3 razy w tygodniu po 3 godziny

Wielkość grupy

20 osób

Rozpoczęcie

matematyka – 10 września 2018r., biologia – 10 września 2018r., chemia organiczna – 11 września 2018r.

Zakończenie

matematyka – 26 września 2018r., biologia – 26 września 2018r., chemia organiczna – 27 września 2018r.

Miejsce

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź