Kurs „Ultrasonografia w pomocy przedszpitalnej oraz wczesnoszpitalnej”

Zapraszamy na kurs przeznaczony dla personelu medycznego zajmującego się pacjentem w stanach zagrożenia zdrowia i życia zarówno w pomocy przedszpitalnej jak i wczesnoszpitalnej.

W trakcie kursu będą omówione podstawy wykonywania badania USG u pacjentów z niewydolnością oddechową, we wstrząsie, po urazie oraz w trakcie zatrzymania krążenia.

W części praktycznej wykorzystane zostaną protokoły BLUE, FAST/E-FAST, FATE, FEEL/FEER. Jako jedyni w kraju oferujemy Państwu w trakcie kursu możliwość samodzielnego badania patologii na zaawansowanym symulatorze USG. Po egzaminie praktycznym kursanci otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

 

Program kursu

8.00 – 8.15 Rejestracja
8.15 – 8.30 Wstęp
8.30 – 9.00 Wykład : Podstawy badania USG,  ustawienia aparatu , „USG point of care”.
9.00 – 9.45 Wykład : USG w niewydolności oddechowej ( protokół BLUE) + zakrzepica żył głębokich.
9.45 – 9.55 Przerwa kawowa
9.55 – 11.00 Ćwiczenia na pacjencie (zdrowy pacjent)
11.00 – 11.45 Ćwiczenia praktyczne na symulatorze ( przypadki kliniczne)
11.45 – 11.55 Przerwa kawowa
11.55 – 12.30 Wykład: USG u pacjenta urazowego ( protokół FAST/E-FAST)
12.30 – 13.30 Ćwiczenia na pacjencie (zdrowy pacjent)
13.30 – 14.00 Ćwiczenia praktyczne na symulatorze ( przypadki kliniczne)
14.00 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 15.00 Wykład: USG u pacjenta we wstrząsie ( Protokół FATE)
15.00 – 16.00 Ćwiczenia na pacjencie (zdrowy pacjent)
16.00 – 16.30 Ćwiczenia praktyczne na symulatorze ( przypadki kliniczne)
16.30 – 16.45 Wykład : Wykorzystanie USG w nagłym zatrzymaniu krążenia. Protokół FEEL/FEER
16.45 –  Egzamin praktyczny.

 

Koszt udziału w kursie: 700 zł.

Zakres kursu

Podstawy wykonywania badania USG u pacjentów z niewydolnością oddechową, we wstrząsie, po urazie oraz w trakcie zatrzymania krążenia.

Wielkość grupy

10 osób

Rozpoczęcie

25.05.2019

Zakończenie

25.05.2019