Intensywny kurs technik manualnych

Intensywny kurs technik manualnych

Kandydatów na kierunek techniki dentystyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi lub innych uczelniach, zapraszamy na intensywny kurs przygotowujący do manualnego egzaminu wstępnego na ten kierunek. Kurs to szansa na zdobycie praktycznych umiejętności będących szansą na poznanie specyfiki przyszłego zawodu. Wiadomo bowiem, że do usystematyzowania wiedzy teoretycznej, niezbędny jest ciągły trening. Najlepiej więc, kiedy kurs techniki manualnej odbywa w przystosowanym środowisku, wyposażonym w nowoczesne stanowiska pracy, jakie oferuje akademicka przestrzeń łódzkiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Kurs technik manualnych to okazja do:

  • nauki pod okiem autorytetów i doświadczonych nauczycieli akademickich,
  • obycia się ze środowiskiem dentystycznym,
  • nabycia nowych umiejętności – techniki dentystyczne nie są uwzględniane w programie nauczania liceum,
  • skorzystania z nowoczesnego zaplecza dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego.

Kurs obejmuje 30 godzin praktycznych zajęć obejmujących rysunek (technika: ołówek) i rzeźbę (materiał: plastelina/glina), prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

 

Program kursu:

Kurs technik manualnych to cykl spotkań mających na celu przygotowanie kandydata do egzaminu wstępnego tj. testu zdolności manualnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Kurs obejmować będzie ćwiczenia z zakresu modelowania obiektu w plastelinie oraz odręcznego rysunku. Istotą ćwiczeń będzie jak najbardziej precyzyjne odwzorowanie formy, konstrukcji oraz w przypadku rysunku, perspektywy obserwowanego obiektu w skali 1:1. Obiekty na podstawie, których kandydat będzie wykonywał dzieło zostaną przygotowane przez organizatora. Kurs będzie obejmował 2 grupy po max. 12 osób. Spotkania będą się odbywały 2x w tygodniu po 3 h z podziałem po 1,5 h na rysunek i modelowanie. Kurs zakończy się 3 godzinnym próbnym egzaminem wstępnym bez możliwości konsultowania prac z prowadzącym.

 

Profil kandydata:

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę – doświadczenie z zakresu rysunku konstrukcyjnego oraz modelowania formy przestrzennej. Kandydat podczas kursu powinien mieć własne podstawowe narzędzia do modelowania precyzyjnego lub swoje ulubione jeśli takie posiada i jeden nóż – szpatułkę do smarowania masła. Zabrania się korzystania z narzędzi pomiarowych tj: linijka, ekierka, suwmiarka, cyrkiel itp. W przypadku rysunku kandydat powinien mieć własne ołówki o miękkości od 4B do HB, gumkę do ścierania oraz temperówkę.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na kurs odbywać się będą poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: http://kursy.fumed.pl/zgloszenie/. Formularz uruchomiony zostanie 30 kwietnia 2018 r.

 

Harmonogram:

Kurs odbywał się będzie w czerwcu, dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Dokładne daty i godziny opublikowane zostaną do 30 kwietnia.

 

Cena:

Cena kursu to 425 zł.

Zakres kursu

rysunek (technika: ołówek) i rzeźba (materiał: plastelina/glina)

Przedmioty

---

Poziom

---

Czas trwania

30 godzin lekcyjnych

Zajecia

2 razy w tygodniu po 3 godziny

Wielkość grugy

12 osób

Rozpoczęcie

1 czerwca 2018

Zakończenie

29 czerwca 2018

Miejsce

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Pomorska 251)